Behandeling

Daar men tot op het heden niet weet hoe narcolepsie ontstaat, is de behandeling dan ook beperkt tot het minimaliseren van de klachten en dan vooral het ongewild in slaap vallen, het slap worden en de beangstigende droombelevingen. Al hoewel men voor elk van deze verschijnselen bepaalde geneesmiddelen kan innemen, moet men rekening houden dat hierdoor de klachten soms maar ten dele verdwijnen of dat het effect slechts van tijdelijke (weken/maanden) duur is. Het is om deze reden van groot belang dat men de beperkingen die de aandoening met zich meebrengt goed kent en zijn dagelijks leefpatroon daarop afstemt. Dit betekent dat veel zelfdiscipline en doorzettingsvermogen minstens even belangrijk zijn als de begeleiding door een deskundig arts en zeker belangrijker dan het innemen van alleen geneesmiddelen zonder zijn levenswijze aan te passen.

Als de behandeling bij uw huisarts of specialist onvoldoende resultaat oplevert is het mogelijk dat u wordt verwezen naar een Centrum voor Slaap/waak Stoornissen. (CSW)

Naar het CWS wordt u onder meer verwezen voor:

- chronische slapeloosheid;
- ernstige slaperigheid overdag;
- aandachtstoornissen;
- ongewenste gedragingen tijdens de slaap.

Na een uitvoerig gesprek met één van de slaapspecialisten, bedoeld om een nauwkeurig inzicht te krijgen in uw klachten en de mogelijke oorzaken daarvan, zal men nagaan hoe u (in)slaapt en ontwaakt.

Onderzoek

Om een goede diagnose te kunnen stellen zijn aanvullende onderzoeken nodig. Meestal kan dit door gebruik te maken van een draagbare recorder, waarmee men een scherp en objectief inzicht kan krijgen in de verschillende slaap/waakfases en de kwaliteit van uw slaap. Het kan noodzakelijk zijn dat u deze recorder, welke wat weg heeft van een walkman, gedurende een etmaal draagt. Op het hoofd, naast de ogen en eventueel op andere plaatsen worden kleine plaatjes (elektroden) geplakt om hiermee uw hersenactiviteit, spierspanning en oogbewegingen te registreren. Het voordeel is u zich vrij kan bewegen en dat de registratie in uw eigen omgeving plaats kan vinden. De volgende dag komt u weer opnieuw naar het CSW waar een laborant de elektroden weer verwijdert.

Opname

Het kan nodig zijn dat u in het CWS wordt opgenomen voor een uitgebreider onderzoek en observatie. Dit onderzoek duurt doorgaans één nacht. Soms vinden de volgende dag nog enkele aanvullende tests plaats.

De specialist zal met u in een volgende afspraak informeren over de onderzoeksresultaten en geeft een behandelingsvoorstel. De verwijzend arts die hierover een bericht ontvangt zal in principe de behandeling op zich nemen.

Centrum voor slaap en Waak Stoornissen

Door samen te werken aan het internationaal wetenschappelijk onderzoek worden er regelmatig verbeterde methoden ontwikkeld om slaap/waak problemen te diagnosticeren, te behandelen of te vermijden.

Deze onderzoeksregistraties kunnen in Nederland plaatsvinden op verschillende locaties, voor meer informatie kunt u bellen met de NVN-infolijn of via links van deze website.