ANBI

De NVN heeft van de belastingdienst de ANBI status verkregen. Dit houdt in dat uwanbi logo gift/donatie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.Over legaten betaald de NVN geen schenkingsrecht.

(zie voor de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Ter verbetering van de transparantie in de goededoelensector zijn vanaf 1 januari 2014 alle instellingen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verplicht de volgende gegevens op hun website te publiceren:

Bestuurssamenstelling:

Joke Storm-Bos - Voorzitter
Yvonne J.M. Braaksma-van de Ven - penningmeester / secretaris

Ingrid van de Bohm - Bestuurslid /  PR en communicatie

Beloningsbeleid

Bestuurders worden niet betaald voor hun werkzaamheden.

Alle leden die zich actief inzetten voor een bepaalde activiteit binnen de vereniging kunnen reiskosten op basis van OV 2e klas declareren of een vergoeding van 0,19ct per km ontvangen.

Alle kosten die ten behoeve van de vereniging gemaakt worden dienen vooraf gemeld te worden bij de penningmeester waarbij overeengekomen kan worden of het begrootte bedrag in voorschot gegeven wordt of achteraf uitgekeerd wordt.


Het huishoudelijk reglement

Activiteitenpan 2016

Het beleidsplan

De Statuten