Behandeling

Het is tot nu toe nog niet bekend wat de oorzaak is van narcolepsie, dus de aandoening is vooralsnog niet te genezen. Wel kunnen klachten zoals bijvoorbeeld ongewild in slaap vallen, kataplexie (spierverslapping) en de beangstigende droombelevingen voor een groot deel worden bestreden.

Er bestaan voor elk van de eerdergenoemde klachten medicijnen, maar het is belangrijk te weten dat hierdoor de klachten soms maar ten dele verdwijnen of dat het effect van tijdelijke duur is. Het is dan ook belangrijk dat je de beperkingen die de aandoening met zich meebrengt goed kent, en je dagelijkse leefpatroon daarop afstemt. Dit betekent dat veel zelfdiscipline en doorzettingsvermogen minstens even belangrijk zijn als de begeleiding door een deskundig arts.

Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen
Als de behandeling bij je huisarts of specialist onvoldoende resultaat oplevert kun je je laten doorverwijzen naar een Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen (CSW). Na een uitvoerig gesprek met één van de slaapspecialisten, bedoeld om een nauwkeurig inzicht te krijgen in je klachten en de mogelijke oorzaken daarvan, wordt onderzocht hoe je (in)slaapt en wakker wordt.

Opname
Het kan nodig zijn dat je in het CSW wordt opgenomen voor een uitgebreider onderzoek en observatie. Dit onderzoek duurt doorgaans één nacht. Soms vinden de volgende dag nog enkele aanvullende tests plaats. De specialist informeert je over de onderzoeksresultaten en geeft een behandelingsadvies door aan de specialist of je huisarts.