Oproep: Een doorbraak in de behandeling van narcolepsie?

Narcolepsie met kataplexie, ook wel type 1 genoemd wordt veroorzaakt door een tekort aan de stof hypocretine in de hersenen. Hypocretine kan nagemaakt worden maar bereikt vanuit de bloedbaan onvoldoende de hersenen waar het zijn werk moet doen. Daarom wordt er al ruim 20 jaar gezocht naar middelen die een vergelijkbaar effect hebben als hypocretine zelf, maar wel de hersenen kunnen bereiken. De Amerikaans/Japanse firma Takeda is dit als eerste gelukt, en maakt de stof in tabletvorm onder de codenaam TAK-994. In uitgebreid onderzoek bij proefdieren en gezonde vrijwilligers is TAK-994 veilig gebleken om de volgende stap te kunnen maken: onderzoek naar werkzaamheid en veiligheid bij mensen met narcolepsie.

TAK-994

TAK-994, zou dus narcolepsie voor het eerst min of meer oorzakelijk behandelen door de functie van het weggevallen hypocretine over te nemen. De hoop is dat dit zorgt voor een beter effect dan tot nu toe bereikt wordt met medicijnen. Uiteraard moet nog wel in de praktijk blijken of deze hooggespannen verwachtingen ook uit zullen komen, vandaar de oproep voor deelname aan het onderzoek.

Oproep voor deelname aan onderzoek

Wij zijn op zoek naar mensen met de diagnose narcolepsie met kataplexie die bereid zijn deel te nemen aan een onderzoek naar de effecten van TAK-994.

In totaal zullen wereldwijd 112 mensen met de diagnose narcolepsie met kataplexie meedoen. De duur van het onderzoek is in principe 63 dagen, maar mogelijk enkele weken langer als eerst eigen medicatie moet worden afgebouwd. In Nederland hopen we in juni dit jaar te kunnen starten bij SEIN in Heemstede en Kempenhaeghe in Heeze.

Door middel van loting krijgt een deelnemer een van drie verschillende doseringen van TAK-994 òf een nepmiddel (placebo). Eén op de 4 deelnemers zal dus placebo krijgen. Noch de onderzoekers nog de deelnemer weet tijdens het onderzoek wat hij of zij krijgt. Achteraf zal dit wel kenbaar gemaakt worden.

Deelname

Deelname vraagt vrij veel:

 • Bereidheid geen (andere) medicatie voor narcolepsie te gebruiken voor de gehele duur van het onderzoek.
 • Bereidheid voor de duur van het onderzoek niet zelf auto te rijden.
 • Diverse bezoeken aan het slaapcentrum, waaronder 4 keer (verspreid over de onderzoeksperiode) slaaponderzoek overdag en ’s nachts.
 • Diverse keren bloedafnames

Andere criteria om mee te mogen doen:

 • Leeftijd 18 – 65 jaar;
 • Ten minste 4 kataplexie aanvallen per week (in de situatie zònder medicatie, inclusief kleine aanvallen bijvoorbeeld alleen in de nek of knieën);
 • Een regelmatig slaap-waakpatroon;
 • Verder gezond zijn.

Naast een reiskostenvergoeding zal er een onkostenvergoeding worden gegeven ter compensatie van de te besteden tijd en voor de ongemakken.

Mocht u overwegen mee te willen en kunnen doen aan dit onderzoek, wilt u dan het screeningsformulier invullen?

Open Screeningsformulier

LEON LUCASSEN (1968-2021)

Geheel onverwachts is in zijn slaap overleden,
voormalig bestuurslid/adviesraad lid van de NVN:

LEON LUCASSEN (1968-2021)

Via onderstaande link kan je een herinnering aan Leon of een boodschap voor zijn familie achter laten.
https://www.nicolegeutjesuitvaartzorg.nl/memori-online-herdenken

We zullen hem missen!
Hij laat een leegte achter maar in onze herinnering zullen wij hem gedenken als een vriend op wiens inzet je kon rekenen en bouwen. Onze blijken van medeleven gaan uit naar zijn familie en vrienden.

Bestuur, adviesraad NVN.

Slaap-Waakcentrum zoekt een enthousiaste Verpleegkundig Specialist

Slaap-Waakcentrum zoekt een enthousiaste Verpleegkundig Specialist

Vacaturenummer 21.16
min. 28 uur- max. 36 uur per week onbepaalde tijd
Locatie Heemstede

Ben jij afgestudeerd als Verpleegkundig Specialist, ben jij in opleiding tot Verpleegkundig Specialist óf heb je ambities om deze opleiding te gaan volgen en heb je in alle gevallen affiniteit met patiënten met slaap-waakstoornissen, dan zijn wij op zoek naar jou! In een persoonlijk gesprek bespreken we graag of je ambities aansluiten bij de functie die wij kunnen en willen bieden.

Lees de vacature

OPROEP voor het programma TOPDOKS!

OPROEP voor het programma TOPDOKS!

Topdoks is een medisch programma voor kinderen tussen de 10-12 jaar. We willen in het programma laten zien hoe briljant ons lichaam is gemaakt en hoe de medische wereld bijdroeg/bijdraagt aan het zo gezond/goed mogelijk functioneren van ons lichaam. We willen een item maken over kinderen van wie het lichaam nét even anders werkt, zoals ook bij narcolepsie.
Wie heeft een kind in de leeftijd van +/- 10-12 jaar wat zijn/haar (narcolepsie) verhaal wil delen in het programma, of heeft een broer(tje) of zus(je) met narcolepsie en wil daarover vertellen (evt. samen)?

We zoeken een kind wat goed kan vertellen over narcolepsie, wat het is, hoe het het leven anders maakt, en wat hiervoor wellicht hulp bij krijgt van zorgprofessionals of artsen.

Zo kunnen wij de doelgroep(10-12 jaar) bekend maken met wat narcolepsie inhoudt!

Vind je het leuk om mee te werken? Laat het ons vooral weten. Wij gaan als redactie graag eerst in gesprek om vragen te beantwoorden en het verhaal van jouw kind te horen. Wij zullen met meerdere ouders een gesprek voeren. Na het gesprek kun je aangeven of je daadwerkelijk mee wilt doen. Je bent nergens toe verplicht. Wij maken tevens een afweging of jullie verhaal goed aansluit bij onze doelgroep. Neem graag contact op met Sifra Veerman-van Hees, redacteur Topdoks, voor vragen of om aan te geven dat je mee zou willen werken, via topdoks@eo.nl.

Vragen van mensen met narcolepsie over vaccin COVID-19

Vragen van mensen met narcolepsie over vaccin COVID-19

Update: 22 februari 2021

Wij krijgen veel vragen van mensen met narcolepsie over de beschikbare vaccins tegen COVID-19 en mogelijke effecten hiervan op hun ziektebeeld. Onze specialisten van het Slaap-Waakcentrum geven graag meer informatie op basis van eerdere onderzoeken naar de effecten van vaccinatie en ervaringen.

Het Pfizer en Moderna vaccin

 • Dit zijn zogenaamde mRNA vaccins zonder toevoeging van afweer activerende stoffen.

Het AstraZeneca vaccin

 • Dit is een meer traditioneel vaccin. Het maakt gebruik van een verzwakt verkoudheidsvirus dat met behulp van genetische technieken in staat is lichaamscellen aan te zetten tot het produceren van uitsteekseleiwitten van het coronavirus waartegen vervolgens een afweer reactie kan worden opgewekt. Er zijn geen afweer activerende stoffen toegevoegd.

Voor al de bovenstaande vaccins geldt:

 • Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat dit vaccin tot een verhoogd risico leidt voor het ontwikkelen van narcolepsie bij personen die niet aan narcolepsie lijden. Ook niet dat na vaccinatie bij personen met narcolepsie de narcolepsieklachten kunnen verergeren.
 • Op theoretische gronden is het niet de verwachting dat dit vaccin negatieve effecten op eventuele bestaande narcolepsieklachten zal hebben.
 • Bijwerkingen na vaccinatie zijn mogelijk. De kans daarop is bij dit vaccin vooralsnog beperkt gebleken.

Overige vaccins

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer er andere vaccins worden gebruikt. Zodra er betrouwbare informatie is, zal informatie over deze vaccins worden toegevoegd.

Keuze voor vaccinatie

Een eventueel risico van vaccinatie moet altijd afgezet worden tegen de kans op het krijgen van de infectie zonder gevaccineerd te zijn. En de gevolgen die een besmetting met zich meebrengt voor de gezondheid. In het geval van COVID-19 zal deze afweging vrijwel altijd in het voordeel van de vaccinatie uitvallen.

Bovenstaande geldt voor personen van 16 jaar en ouder, zonder stoornis aan het afweersysteem en die niet zwanger zijn. Als er ontwikkelingen of nieuwe inzichten zijn, zullen wij deze informatie met u delen via https://www.sein.nl/actueel/actueel-artikel/artikel/vragen-over-vaccin-covid-19-van-mensen-met-narcolepsie/12/

De Hersenstichting heeft jouw hulp nodig

De Hersenstichting heeft jouw hulp nodig

De Hersenstichting heeft subsidie gegeven voor het project Zorg voor Denken. Dit project wil meer kennis over het denkvermogen voor mensen met een hersenaandoening geven en de mensen hierover informeren op een duidelijke en eenvoudige manier. Deze informatie is ook van waarde voor mensen die zich zorgen maken over hun denkvermogen.

De informatieve teksten en andere vormen van informatie geven inzicht in wat ons denken zo complex maakt, wat voeding en bewegen voor effecten kan geven, welke onderzoeken en technieken er zijn om het denkvermogen te testen en te onderzoeken.

Zorg voor denken maakt informatieve teksten, animatiefilmpjes en doet literatuuronderzoek.

Om inzicht te krijgen of de informatie die gemaakt is doeltreffend is, met andere woorden: of jij als gebruiker, patiënt of naaste deze informatie van waarde vindt, vragen zij jouw hulp. Je kunt helpen door onderstaande vragenlijst in te vullen.

Je kunt de vragenlijst openen via deze link.

 

Nieuwe bijzonder hoogleraar wil meer aandacht voor slaap in de zorg

Nieuwe bijzonder hoogleraar wil meer aandacht voor slaap in de zorg

Neuroloog Gert-Jan Lammers is per 1 mei 2020 benoemd tot Leidse bijzonder hoogleraar Slaapstoornissen, in het bijzonder narcolepsie en verwante vigilantiestoornissen. De leerstoel is ingesteld door SEIN, het expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde.

Lammers is medeoprichter en medisch hoofd van de Slaap-Waakcentra van SEIN en heeft nauwe banden met de afdeling Neurologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij is de eerste Nederlandse hoogleraar met een leeropdracht gericht op slaapgeneeskunde in de volle breedte én de eerste binnen de neurologie.

Slaap begrijpen

Zijn onderzoek zal zich voornamelijk focussen op narcolepsie. Kenmerkend voor deze slaapstoornis is dat patiënten overdag ongewild in slaap vallen. Lammers ontdekte al eerder, samen met een internationaal consortium, dat een tekort aan de stof hypocretine in de hersenen hiervan de oorzaak is. “Mijn team en ik willen de oorzaak en pathofysiologie van deze aandoening in meer detail onderzoeken”, vertelt Lammers. “Met deze opgedane kennis hopen we ook beter te begrijpen hoe ons brein aandacht, slaap en metabolisme reguleert en hoe dit bijdraagt aan ons algemeen welzijn. Daarnaast zal het leiden tot meer begrip van andere slaapstoornissen.”

Slaapzorg

Slaapgeneeskunde is een jong en multidisciplinair veld. Lammers hoopt met deze benoeming bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van slaap(stoornissen) als belangrijk aandachtsgebied in de zorg. Bovendien is er het gezamenlijke LUMC-SEIN-initiatief om een expertisecentrum voor geïntegreerde diagnostiek en behandeling van aanvalsgewijze hersenaandoeningen op te richten. Voorbeelden van deze aandoeningen zijn epilepsie en hoofdpijnaandoeningen zoals migraine. Lammers: “Kenmerkend is dat patiënten vaak een combinatie hebben van deze aandoeningen, en dat de ernst ervan wordt beïnvloed door slaap(stoornissen).”

Verbeteren van de zorg op landelijk niveau staat ook op de to-do-lijst van Lammers. “Een eerste stap daarin is zorgen dat slaapcentra het hele land dekken. En er zijn reeds criteria en richtlijnen opgesteld ter bevordering van de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een slaapprobleem.”

Gidsfunctie

Op het gebied van onderwijs zal hij samen met het LUMC een gidsfunctie willen vervullen door onderwijs over slaap en slaapgeneeskunde in het curriculum van de studie Geneeskunde op te nemen.

De geheimen van de slaap ontrafelen

De geheimen van de slaap ontrafelen

Concentratieproblemen, weinig energie, moeite hebben met het doorkomen van de nacht. Mensen met slaapproblemen hebben daar veel last van in het dagelijks leven. Slaap-Waakcentrum SEIN in Heemstede is gespecialiseerd in de behandeling. Daarnaast proberen ze hier – samen met het LUMC – de geheimen van slaap- en waakproblemen te ontrafelen.

Mensen met slaapproblemen ervaren een enorme inperking van hun kwaliteit van leven”, zegt Gert Jan Lammers. Naast medisch hoofd van de slaap-waaklocaties van SEIN Heemstede, Zwolle en Groningen is Lammers neuroloog en medisch slaapdeskundige (somnoloog) in het LUMC. Slaap-Waakcentrum SEIN is gespecialiseerd in diverse slaapproblemen zoals slaapapneu, slapeloosheid en rusteloze benensyndroom. Samen met het LUMC vormt SEIN een nationaal expertisecentrum voor de slaap-waakstoornis narcolepsie. Lammers: “We kunnen iets betekenen voor patiënten die ergens anders vastlopen. Daarnaast kunnen we complexe problemen behandelen en koppelen we wetenschap aan de zorg die we bieden.” Dat de hulp aan patiënten hard nodig is, blijkt uit de cijfers. Per jaar ontvangt SEIN Heemstede zo’n achthonderd nieuwe patiënten. De behandeling bestaat, afhankelijk van de klachten, uit het vaststellen van de slaapaandoening, leefstijladvies en eventueel medicijnen of therapie. In het team dat de patiënten begeleidt, zitten (kinder)neurologen, een longarts, een arts-onderzoeker, een verpleegkundig specialist, psychologen, laboranten en secretaresses.

DUTJESTEST

Om een diagnose bij een patiënt met slaap-waakproblemen te kunnen stellen, zijn verschillende patiëntenonderzoeken mogelijk. In veel gevallen krijgt de patiënt een zogeheten polysomnografie (PSG): een etmaal lang sensoren op het hoofd, de kin, het bovenlichaam, de benen en de ogen. Deze zijn verbonden met een kastje dat allerlei zaken registreert, zoals ademhaling, beenbewegingen, hartslag en zuurstofgehalte. In principe kan de patiënt dit onderzoek thuis ondergaan, legt neuroloog Rolf Fronczek van het LUMC uit. “Een slaapregistratie thuis is representatiever dan slapen in een onbekende omgeving. In sommige gevallen blijft de patiënt wel in het centrum slapen.

Bijvoorbeeld als het om hele specifieke dingen gaat zoals slaapwandelen of een gedragsstoornis van de remslaap,
waarbij mensen letterlijk hun dromen uitbeelden.” Een andere test is de zogenoemde dutjestest. Die vindt wel altijd plaats in het centrum. De ruimte waar de patiënten verblijven lijkt wel een luxe hotelkamer: ruim, een comfortabel bed, goede verduistering en klimaatbeheersing. De infraroodcamera aan het plafond verraadt echter dat dit geen plek is voor een weekendje weg. De patiënt moet verspreid over de dag vijf keer twintig minuten proberen te slapen. Er wordt dan geregistreerd of hij of zij in slaap valt en welk slaapstadium bereikt wordt.

Als het om narcolepsie gaat, kan de definitieve diagnose gesteld worden via een ruggenprik onder in de rug. “Bij mensen met narcolepsie ontbreekt de stof hypocretine. Het vocht van de punctie onderzoeken we in het LUMC. Dat is de enige plek in Nederland waar het betrouwbaar gemeten kan worden”, legt Fronczek uit.

SLAP VAN DE LACH

SEIN heeft speciale aandacht voor narcolepsie. Dit is een zeldzame slaap-waakstoornis waar zes- tot achtduizend mensen in Nederland last van hebben. In het centrum zijn vierhonderd narcolepsiepatiënten onder behandeling. Elk jaar komen er ongeveer vijftig tot zestig mensen bij. De patiënt is slaperiger dan normaal en het komt regelmatig voor dat die ongewild in slaap valt. ’s Nachts slaapt de persoon juist meestal onrustig en licht. Narcolepsie kan gepaard gaan met kataplexie: een verslapping van de spieren bij hevige emoties, waardoor de patiënt bijvoorbeeld op de grond valt. Vaak is dit bij positieve emoties zoals een lachbui; de patiënt kan dus letterlijk ‘slap van de lach’ worden. Daarnaast hebben veel narcolepsiepatiënten last van hypnagoge en hypnopompe hallucinaties. Dit zijn levensechte en vaak beangstigende dromen die optreden vlak voor het in slaap vallen of wakker worden. Meestal kan diegene zich ook niet bewegen, ook wel slaapverlamming genoemd.

ZELDZAAM

Hoe de ziekte precies ontstaat, is nog steeds niet bekend. Wel is duidelijk dat het signaaleiwit hypocretine een essentiële rol speelt bij de aandoening. Dit wordt door speciale cellen in de hersenen geproduceerd. Lammers: “Je kunt hypocretine zien als de regisseur of dirigent van het slaap-waakritme. Het hypocretinesysteem zorgt ervoor dat als je wakker bent, je ook wakker blijft. En dat als je slaapt, je stabiel blijft slapen. Bij narcolepsiepatiënten is de stof hypocretine in het brein verdwenen. Daardoor raakt het slaap-waaksysteem van die persoon in de war.” Doordat de aandoening relatief zeldzaam en onbekend is, duurt het stellen van de diagnose vaak lang. Veel patiënten maken daarom omzwervingen in de medische wereld voordat ze erachter zijn dat ze narcolepsie hebben. Het is de missie van Lammers om narcolepsie op de kaart te zetten en het herkenbaarder te maken voor bijvoorbeeld huisartsen.

‘NARCOLEPSIE BLIJFT EEN UITDAGING’

Leontien Sickenga (52) weet sinds ongeveer 25 jaar dat ze narcolepsie heeft. “Er zat tien jaar tussen de eerste symptomen en de diagnose. Het begon zo rond mijn negentiende. Ik viel steeds vaker overdag in slaap. Regelmatig ging ik voor het eten even slapen, maar dacht eerst: ik heb het gewoon druk. Ook merkte ik dat ik door mijn knieën zakte als ik heel erg moest lachen en had ik soms hallucinerende dromen. Uiteindelijk belandde ze via de huisarts bij een neuroloog in Amsterdam. “Die was heel blij, want ik was zijn eerste patiënt met deze aandoening.” Sickenga nam lang geen medicijnen omdat het haar destijds niet beviel; van Ritalin kreeg ze een opgefokt gevoel en tussen de middag juist een dip. Een ander medicijn zorgde voor heftige dromen. “Tegelijkertijd was er een wens voor een tweede kind, en dan zou ik toch met medicijnen moeten stoppen, dus heb ik de zoektocht naar passende medicatie gestaakt.”

EYEOPENER

Op een Europees congres in Helsinki in 2016 raakte Sickenga in gesprek met Lammers en met Pauline Amesz, verpleegkundig expert uit
het LUMC, over medicijnonderzoek waar zij mee bezig waren. Ze besloot dat het een mooie gelegenheid was om uit te vinden of medicijnen toch iets voor haar konden betekenen. “Ik moest een week een placebo gebruiken en een week medicijnen slikken. Dat was een erom verschil; het was een openbaring dat ik opeens veel meer energie had.” Een onderdeel van het onderzoek was een rijtest in Maastricht en de dag ervoor ging Sickenga er al heen. “Ik kwam in het hotel, zette mijn tas weg, ging de stad in, winkelde, dronk wat en dacht: ik kan ook nog even een hapje eten. Dat was een eyeopener, want normaal gesproken moest ik voor zo’n programma eerst een dutje in het hotel doen en had ik ook voor het eten nog even mijn ogen dicht moeten doen.” Toen het onderzoek was afgerond, besloot ze onder begeleiding van SEIN uit te zoeken welke medicijnen voor haar geschikt zouden zijn. Een of twee keer per jaar komt ze langs voor een afspraak. “Narcolepsie blijft een uitdaging, maar ik heb het wel onder controle.”

SLAAPREGISTRATIE

Ze vindt de manier van werken bij SEIN erg prettig. “Ik heb altijd eerst een gesprek met mevrouw Amesz. Zij vraagt hoe het thuis en op het werk gaat, of ik nog energie heb om dingen te doen, of ik mijn dutjes doe en of de medicijnen me wel scherp maken. Op een gegeven moment komt dokter Lammers erbij en dan bespreken we met z’n drieën of er medicatie aangepast moet worden. Een paar
weken later belt mevrouw Amesz nog om te vragen hoe het gaat. De begeleiding vind ik heel zorgvuldig en goed. Het is fijn dat
iemand ‘over je schouder’ meekijkt.” Naar aanleiding van zo’n gesprek deed Sickenga een slaapregistratie. “Ik had het idee dat mijn nachtslaap slechter werd. Omdat ik nog nooit een slaapregistratie had gedaan, stelde mevrouw Amesz voor dat te doen. De uitslag stelde me in meerdere opzichten gerust: de registratie klopt bij iemand die de diagnose narcolepsie heeft. Tegelijk was ook zichtbaar dat het niet overdreven slecht gesteld was met mijn nachtslaap. En het maakte me ervan bewust dat als ik ’s nachts slechter slaap, dat dat komt door drukte of stress en dat het niet meteen betekent dat mijn nachtslaap structureel slechter aan het worden is.”

MATJE

De gesprekken bij SEIN helpen haar om de impact op het dagelijks leven te verminderen en ermee om te kunnen gaan. “Je bent er altijd mee bezig. Als je moe bent, is het dagelijks leven ingewikkelder. Gesprekken met anderen zijn moeilijker, dingen voor jezelf regelen is lastiger.” Hoewel je er altijd rekening mee moet houden, is er is wel mee te leven volgens Sickenga. Een belangrijk aspect is openheid. “Je kunt het beste anderen laten weten waarmee je kampt. Ik werk vier dagen als managementassistent op een middelbare school, daar weten ze dat ik dit heb. Ik heb daar een plekje met een matje waar ik kan liggen. Eén tot twee keer per dag doe ik een dutje van twaalf minuten. Door die openheid hoef ik me niet anders voor te doen dan ik ben en dat geeft rust.”

WETENSCHAPPELIJK SLAAPONDERZOEK

Onderzoek naar slapen en waken is nog relatief jong. In 1953 ontstond slaaponderzoek en kwam het nationaal en internationaal van de grond. En hoewel Lammers al sinds de jaren 90 betrokken is bij deze onderzoeken, bestaan er geen academische centra voor slaap. “Daarom zijn we zo blij met de samenwerking met het LUMC.” Collega-neuroloog Fronczek en hij werken beiden voor zowel SEIN als het LUMC. Arts-onderzoeker Mink Schinkelshoek rondt binnenkort vanuit het LUMC zijn promotieonderzoek af, dat hij onder begeleiding van Lammers, Fronczek en Frits Koning van Immunohematologie en Bloedtransfusies uitvoert. “De laatste drie decennia zijn er aanwijzingen dat hypocretine verdwijnt doordat het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt.” Door uit te vinden welke onderdelen van het afweersysteem een rol spelen, hoopt de promovendus meer kennis op te doen over de ziekte en uiteindelijk de oorzaak beter te kunnen behandelen. “We hebben bijvoorbeeld het idee dat een bepaald type molecuul dat onderdeel is van het afweersysteem een rol speelt bij de ziekte. Narcolepsiepatiënten blijken namelijk allemaal dat type molecuul te hebben. Maar dat verklaart nog niet alles, want twintig tot dertig procent van alle mensen heeft óók dat type, maar niet iedereen heeft narcolepsie. Er valt nog heel wat te ontdekken.”

Eerder verschenen in het LUMC magazine (dec 2019)

Tekst: Claire Peels
Foto’s: Josje Deekens