Skip to content
Mijn NVNWord lid

De Hersenstichting heeft subsidie gegeven voor het project Zorg voor Denken. Dit project wil meer kennis over het denkvermogen voor mensen met een hersenaandoening geven en de mensen hierover informeren op een duidelijke en eenvoudige manier. Deze informatie is ook van waarde voor mensen die zich zorgen maken over hun denkvermogen.

De informatieve teksten en andere vormen van informatie geven inzicht in wat ons denken zo complex maakt, wat voeding en bewegen voor effecten kan geven, welke onderzoeken en technieken er zijn om het denkvermogen te testen en te onderzoeken.

Zorg voor denken maakt informatieve teksten, animatiefilmpjes en doet literatuuronderzoek.

Om inzicht te krijgen of de informatie die gemaakt is doeltreffend is, met andere woorden: of jij als gebruiker, patiënt of naaste deze informatie van waarde vindt, vragen zij jouw hulp. Je kunt helpen door onderstaande vragenlijst in te vullen.

Je kunt de vragenlijst openen via deze link.

Back To Top