Onderzoek

Vorderingen in het wetenschappelijk onderzoek
Sinds 1999 werd door de Stanford faculteit aangetoond dat narcolepsie bij dieren veroorzaakt wordt door stoornissen in de hypocretine neurotransmissie. Kort daarna is intensief verder onderzoek gedaan en is gebleken dat ook bij mensen met narcolepsie dit veroorzaakt wordt door hypocretine defecten. Dit hypocretinesysteem blijkt een rol te spelen in de normale regulatie van slapen en waken. Door deze doorbraak zijn er voor de wetenschap nieuwe onderzoeksideeën gevormd.
De intensiteit van het onderzoek aan narcolepsie is sterk toegenomen sinds 1999. In dat jaar werd aangetoond dat narcolepsie bij dieren veroorzaakt wordt door stoornissen in de hypocretine neurotransmissie. Kort daarna werd voor het eerst beschreven dat narcolepsie ook bij mensen veroorzaakt wordt door hypocretine defecten.

Deze doorbraken vormden de basis voor diverse nieuwe onderzoeksideeën om de van narcolepsie verder te ontrafelen. Een aantal resultaten van deze onderzoeken worden nog besproken.
Deze bevindingen kunnen leiden naar nieuw onderzoek en implicaties geven voor de klinische zorg voor narcolepsiepatiënten. Deze wetenschappelijke doorbraken hebben nu reeds invloed op het klinisch behandelen.
De nieuw verworven kennis zal hopelijk op korte termijn vertaald worden in nieuwe behandelingsmethoden in een direct voordeel voor de patiënt.