Vragen over COVID-19 en Narcolepsie

De huidige COVID-19 crisis brengt veel onrust en onzekerheid, met name omdat zo veel nog onduidelijk is. Voor mensen die aan narcolepsie lijden kunnen nog extra vragen gerelateerd aan de narcolepsie leven, zoals “Zijn mensen die aan narcolepsie lijden vatbaarder voor COVID-19?” en “Hebben zij een grotere kans op ernstig ziek worden?”.
Op dit moment kunnen er nog geen antwoorden gegeven worden die gebaseerd zijn op harde feiten maar met de algemene kennis over de kans op infecties, en kennis over én ervaring met narcolepsie, is er wel een inschatting te maken.

-Vervolg-