Skip to content
Mijn NVNWord lid

Update: 22 februari 2021

Wij krijgen veel vragen van mensen met narcolepsie over de beschikbare vaccins tegen COVID-19 en mogelijke effecten hiervan op hun ziektebeeld. Onze specialisten van het Slaap-Waakcentrum geven graag meer informatie op basis van eerdere onderzoeken naar de effecten van vaccinatie en ervaringen.

Het Pfizer en Moderna vaccin

  • Dit zijn zogenaamde mRNA vaccins zonder toevoeging van afweer activerende stoffen.

Het AstraZeneca vaccin

  • Dit is een meer traditioneel vaccin. Het maakt gebruik van een verzwakt verkoudheidsvirus dat met behulp van genetische technieken in staat is lichaamscellen aan te zetten tot het produceren van uitsteekseleiwitten van het coronavirus waartegen vervolgens een afweer reactie kan worden opgewekt. Er zijn geen afweer activerende stoffen toegevoegd.

Voor al de bovenstaande vaccins geldt:

  • Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat dit vaccin tot een verhoogd risico leidt voor het ontwikkelen van narcolepsie bij personen die niet aan narcolepsie lijden. Ook niet dat na vaccinatie bij personen met narcolepsie de narcolepsieklachten kunnen verergeren.
  • Op theoretische gronden is het niet de verwachting dat dit vaccin negatieve effecten op eventuele bestaande narcolepsieklachten zal hebben.
  • Bijwerkingen na vaccinatie zijn mogelijk. De kans daarop is bij dit vaccin vooralsnog beperkt gebleken.

Overige vaccins

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer er andere vaccins worden gebruikt. Zodra er betrouwbare informatie is, zal informatie over deze vaccins worden toegevoegd.

Keuze voor vaccinatie

Een eventueel risico van vaccinatie moet altijd afgezet worden tegen de kans op het krijgen van de infectie zonder gevaccineerd te zijn. En de gevolgen die een besmetting met zich meebrengt voor de gezondheid. In het geval van COVID-19 zal deze afweging vrijwel altijd in het voordeel van de vaccinatie uitvallen.

Bovenstaande geldt voor personen van 16 jaar en ouder, zonder stoornis aan het afweersysteem en die niet zwanger zijn. Als er ontwikkelingen of nieuwe inzichten zijn, zullen wij deze informatie met u delen via https://www.sein.nl/actueel/actueel-artikel/artikel/vragen-over-vaccin-covid-19-van-mensen-met-narcolepsie/12/

Back To Top