Skip to content
Mijn NVNWord lid

De NVN heeft van de belastingdienst de ANBI-status verkregen. Dit houdt in dat je ANBI gift/donatie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Over legaten betaalt de NVN geen schenkingsrecht.
Ter verbetering van de transparantie in de goede doelen sector zijn vanaf 1 januari 2014 alle instellingen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verplicht de volgende gegevens op hun website te publiceren:

 • Bestuurssamenstelling
  Marianne Eijgenraam – voorzitter
  Lia van Manen – penningmeester
  Marjon Hoenselaar – secretaris
  Esmeralda Roest – aspirant bestuurslid
  Het bestuur wordt bijgestaan en gecontroleerd door een ledenraad.

 

 • Beloningsbeleid
  Alle actieve leden worden niet betaald voor hun werkzaamheden maar kunnen eventueel een vrijwilligersvergoeding krijgen volgens wettelijke normen.
  Alle kosten die ten behoeve van de vereniging gemaakt worden dienen vooraf gemeld te worden bij de penningmeester waarbij overeengekomen kan worden of het begrootte bedrag in voorschot gegeven wordt of achteraf uitgekeerd wordt.

 

Back To Top