Ga naar hoofdinhoud
Mijn NVNWord lid

De NVN heeft van de belastingdienst de ANBI-status verkregen. Dit houdt in dat je ANBI gift/donatie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Over legaten betaalt de NVN geen schenkingsrecht.
Ter verbetering van de transparantie in de goede doelen sector zijn vanaf 1 januari 2014 alle instellingen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verplicht de volgende gegevens op hun website te publiceren:

 • Bestuurssamenstelling
  Yvonne Braaksma – voorzitter
  Lia van Manen – secretaris en penningmeester
  Vacatures – algemeen bestuurslid
  Het bestuur wordt bijgestaan en gecontroleerd door een ledenraad.
 • Beloningsbeleid
  Alle actieve leden worden niet betaald voor hun werkzaamheden maar kunnen eventueel een vrijwilligersvergoeding krijgen volgens wettelijke normen.
  Alle leden die zich actief inzetten voor een bepaalde activiteit binnen de vereniging kunnen reiskosten op basis van OV 2e klas declareren of een vergoeding van 0,19ct per km ontvangen.
  Alle kosten die ten behoeve van de vereniging gemaakt worden dienen vooraf gemeld te worden bij de penningmeester waarbij overeengekomen kan worden of het begrootte bedrag in voorschot gegeven wordt of achteraf uitgekeerd wordt.
 • Statuten
 • Doelstellingen
 • Huishoudelijk Reglement
 • Jaarverslag 2020
 • Jaarrekening 2020
Back To Top