Skip to content
Mijn NVNWord lid

Hoe weet je dat je narcolepsie hebt?

Als je elke dag slaapaanvallen hebt die je niet kunt tegenhouden, mogelijk samen met een van de andere verschijnselen die onder “Symptomen” zijn genoemd, kun je het beste contact opnemen met je huisarts. Deze kan je verwijzen naar een Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen. Je kunt dan een of meer van de volgende onderzoeken verwachten:

Het invullen van vragenlijsten en/of het bijhouden van dagboeken

De vragenlijsten zijn bedoeld om na te gaan of je je bewust bent van alle klachten die passen bij narcolepsie, en om na te gaan of er andere aandoeningen of aanleidingen zijn voor slaperigheid overdag. Bovendien kan je gevraagd worden een lijst in te vullen waardoor je de ernst van je slaperigheid overdag, en het gevolg daarvan op je dagelijkse activiteiten kunt meten.

Waarschijnlijk wordt je ook gevraagd gedurende een paar weken een dagboek bij te houden waarbij je invult wanneer je ’s avonds naar bed gaat, ’s ochtends opstaat, aangeeft hoe vaak en op welke tijdstippen je wakker wordt e.d. Er kan je worden gevraagd te noteren wanneer je overdag, gewild of ongewild, geslapen hebt, wat je toen aan het doen was, hoe lang je geslapen hebt, of je tijdens deze dagslaapjes gedroomd hebt en of je je daarna (tijdelijk) fitter voelde.

Aanvullend bloedonderzoek

Een aanvullend bloedonderzoek is om na te gaan of je een bepaalde immunologische reactie vertoont. Een dergelijk onderzoek is bij hoogstens één op de vijf mensen met veronderstelde narcolepsie nodig, bijvoorbeeld als het beeld ook na het bijhouden van een dagboek nog onvoldoende duidelijkheid geeft.

Polysomnografie (PSG)

Dit is een slaaponderzoek waarbij verschillende gegevens (zgn. parameters) tijdens je slaap worden opgenomen. Het resultaat wordt een polysomnogram genoemd. Het onderzoek meet het volgende:

  • de elektrische activiteit van de hersenen (EEG)
  • de elektrische activiteit van de spieren (EMG)
  • oogbewegingen
  • het zuurstofgehalte in het bloed
  • de borst-buik-ademhaling en mond-neus-ademhaling

Dit kan zowel thuis gebeuren en heet dan een ambulant PSG, als ook in een slaapcentrum.

Multipele slaaplatentietest (MSLT)

Ook is het mogelijk dat de ‘slaapdruk’ overdag gemeten wordt door een MSLT-onderzoek (Multiple Sleep Latency Test). Bij dit onderzoek wordt je gevraagd iedere twee uur gedurende 20 minuten op een bed te gaan liggen en te slapen. Om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen, moeten er tijdens de dag van het onderzoek vier á vijf metingen verricht worden. De meeste mensen met narcolepsie vallen binnen 5 á 10 minuten in slaap, en bij circa de helft van deze mensen bestaan de extra slaapjes uit de droomslaap (REM-slaap). Het MSLT-onderzoek duurt een hele dag.

Actigrafie

Een actigraaf is een klein kastje in de vorm van een polshorloge dat bewegingen registreert. Mensen liggen meestal stil wanneer ze slapen en bewegen wat meer als ze wakker zijn. Met dit apparaatje is het mogelijk een betrouwbare inschatting te maken van het aantal uren dat je hebt geslapen. De huidige uitvoeringen registreren ook hartslag en huidtemperatuur om te kunnen bepalen in welke slaapfase je hoogstwaarschijnlijk bent.

De actigraaf wordt voor 1 tot 2 weken meegegeven, waarbij je de actigraaf 24 uur per dag draagt, zowel overdag als ’s nachts. De verzamelde gegevens kunnen helpen als aanvulling op de uitslagen van de andere slaaponderzoeken.

Back To Top