Skip to content
Mijn NVNWord lid

Word actief lid

De vereniging draaiende houden met alle informatiekanalen die daarbij horen brengt veel werk met zich mee. We zijn daarom altijd op zoek naar leden die zich actief in willen zetten voor de vereniging. Alles is meegenomen!

Ledenraad

De goedkeuring van de statuten betekent dat we aan de slag kunnen met het formeren van een ledenraad. Die zal de leden voortaan vertegenwoordigen in de jaarvergadering. Wilt u zitting nemen in de ledenraad, laat het ons weten! Van ledenraadsleden wordt verwacht dat zij vier keer per jaar vergaderen en actief contact houden met de leden.

Redactie Magazine

3 keer per jaar geven wij een eigen magazine uit. Vindt je het leuk om teksten te schrijven? Heb je ideeen over de invulling van het magazien en wil je contacten leggen met mensen die daar aan bij kunnen dragen? Wordt redactielid van het Magazine.

Social Media

Ben je handig in het beheer van social media? Zou je verantwoordelijk willen zijn voor de communicatie vanuit de vereniging naar een van de social media platforms? Meld je aan!

Activiteitenplanner

Heb je een idee voor een activiteit en wil je die graag organiseren? Meld je aan met de desbetreffende activiteit en we kijken samen hoe en wanneer je die kan organiseren!

Back To Top