skip to Main Content
Mijn NVNWord lid

De Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie (NVN) is de patiëntenvereniging voor mensen met de slaap-waakstoornis narcolepsie, opgericht op 11 oktober 1984. De vereniging stelt zich ten doel om de belangen van mensen met narcolepsie optimaal te behartigen.

Bestuurssamenstelling

Yvonne Braaksma – voorzitter

Lia van Manen – secretaris en penningmeester

Er is meestal vacature ruimte in het bestuur. Hebt u belangstelling om bestuurder te worden? Stuur een mail naar bestuur@narcolepsie.nl

VLNR Yvonne Braaksma, Delphine de Vaan (geen bestuurder) en Lia van Manen

Back To Top