Welkom

De Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie (NVN) is de patiëntenvereniging voor mensen die lijden aan de slaap-waakstoornis narcolepsie.

De vereniging stelt zich ten doel het optimaal behartigen van de belangen van de Narcolepsie-patiënten en tracht dit doel langs wettelijke weg te bereiken door:

  • Het verzamelen en doorgeven aan haar leden van informatie over narcolepsie en het geven van adviezen;
  • Het organiseren van bijeenkomsten en lezingen en de bekendheid geven aan narcolepsie;
  • De leden in de gelegenheid stellen tot lotgenotencontact;
  • Het vestigen van een landelijk telefonisch contactadres;
  • Het wegnemen van onbegrip over narcolepsie;
  • Het zich laten adviseren door medische- en paramedische deskundigen;
  • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek tot voordeel van narcolepsie en ondersteunen daarvan met ervaringen van haar leden;
  • Samen te werken met verenigingen, stichtingen en andere doelstellingen welke samenwerking gezien hun doel, bevorderlijk zou kunnen zijn voor het doel van de vereniging;
  • Andere middelen, welke het gestelde doel kunnen bevorderen.
  • De NVN heeft van de belastingdienst de ANBI status verkregen.

Meer lezen over wie wij zijn klik hier