Skip to content
Mijn NVNWord lid

Tips belastingaangifteOp 29 februari jl. heeft Ieder(in) een webinar georganiseerd over aftrekposten voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Op www.iederin.nl vind je meer over deze organisatie. Je kunt hen ook volgen op sociale media (LinkedIn, Instagram, Facebook en Twitter/X). Zo blijf je altijd op de hoogte.

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdachtendertig organisaties zijn hierbij aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking en behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen.
Deze organisatie heeft als doel een écht inclusieve samenleving waarin mensen met een handicap of chronische ziekte alle kansen krijgen om volwaardig mee te doen.
Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Hiervoor moet de huidige maatschappij zich veel meer instellen op mensen met een beperking of chronische ziekte. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren. Ieder(in) voorziet in advies op het gebied van zorg, toegankelijkheid, wonen, vervoer, onderwijs, werk en geldzaken.

Voor wat betreft dit laatste onderwerp wordt er onder andere elk jaar geadviseerd op het gebied van aftrek zorgkosten in de belastingaangifte. Want vaak is het zo dat mensen die chronisch ziek zijn minder inkomen hebben omdat ze minder kunnen werken en wel meer kosten/uitgaven hebben vanwege de chronische ziekte. Ook voor ouders van een chronisch ziek kind kan het lonen om de gemaakte kosten gedurende het jaar bij te houden en desgewenst op te voeren in de aangifte.

Het komt er kort gezegd op neer dat de zorgkostenregeling een ingewikkelde regeling is. Maar het is niet onmogelijk om zorgkosten, die niet vergoed worden via bijvoorbeeld de ziektekostenverzekeraar, via een teruggave door de belastingdienst vergoed te krijgen.

De website meerkosten.nl kan hierbij behulpzaam zijn. Deze website is een initiatief van Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Op deze website staat veel informatie over hoe je belastingvoordeel kunt krijgen onder andere voor je zorgkosten.

Waar moet je aan denken bij zorgkosten?

 1. Geneeskundige hulp, medische en paramedische, die niet onder de basisverzekering valt.
 2. Reiskosten ziekenbezoek.
 3. Medicijnen op recept, voorgeschreven door een arts, die niet onder de basisverzekering vallen. Denk aan duurdere of homeopatische middelen.
 4. Hulpmiddelen.
 5. Zieken- of leefvervoer.
 6. Kleding en beddengoed.
 7. Extra gezinshulp.
 8. Dieet.

Wat moet je doen?

 1. Houd alles nauwkeurig bij. Gereden kilometers, parkeerkosten, bonnetjes van vervoer, kosten van geneeskundige hulp en hulpmiddelen, etc.
 2. Bewaar deze documenten goed. Je hoeft ze niet bij je belastingaangifte te voegen maar als de belastingdienst daarom vraagt, dan moet je ze kunnen overleggen.
 3. Dieetkosten zijn vrij. Als je een van de erkende diëten volgt, dan kun je dat aangeven in de aangifte.
 4. De drempel ligt bij 1,65% van je bruto inkomen. Het werkt dan als volgt: de totale zorgkosten minus de drempel zijn de aftrekbare zorgkosten.
 5. Als je over de afgelopen jaren geen aangifte hebt gedaan, kun je overwegen dat alsnog te doen en dan kun je alle kosten alsnog opvoeren. Als je wel aangifte hebt gedaan en je hebt de definitieve aanslag ontvangen, dan is het in beginsel niet meer mogelijk.

Wat moet je vooral niet doen?

 1. Geld laten liggen. Volgens Ieder(in) doen teveel mensen dat. De regeling is ingewikkeld maar het loont de moeite om er eens in te duiken. Wie weet krijg je geld terug. En vraag anders om hulp hierbij.
 2. Een hoger eigen risico nemen. Dit is namelijk niet aftrekbaar.

De presentatie van Ieder(in) is hier te vinden: link presentatie.
De tijdens de presentatie gestelde vragen en gegeven antwoorden zijn hier te vinden: link gestelde vragen.
Het webinar is hier te vinden: link webinar.

Adresgegevens Ieder(in)
Vliegend Hertlaan 15-97, 3526 KT Utrecht
Postbus 169, 3500 AD Utrecht
www.iederin.nl
Tel: 030 720 00 00

Doe mee aan de activiteiten van Ieder(in).
Meld je aan voor de nieuwsbrief van Ieder(in).
Leg jouw vraag of probleem voor aan het meldpunt van Ieder(in).

Back To Top