Skip to content
Mijn NVNWord lid

Doel van de Nederlandse Hersenbank (NHB) is bijdragen aan het vinden van oorzaken en oplossingen voor neurologische en psychiatrische hersenziekten en hersenstoornissen. Voor de meeste hersenziekten is er nog geen oplossing. Deze hersenziekten betreffen zowel neurologische hersenziekten zoals bijvoorbeeld multiple sclerose, en ook psychiatrische hersenziekten zoals bijvoorbeeld depressie. Maar ook narcolepsie is een hersenstoornis die via de NHB wordt onderzocht.

Omdat hersenziekten en –stoornissen vaak de persoonlijkheid en/of persoonlijke onafhankelijkheid aantasten, zijn ook de psychische en sociale gevolgen hiervan groot, zowel voor de patiënt als voor diens naasten. Onderzoek met menselijk hersenweefsel is daarom cruciaal voor het verbeteren van therapieën hiervoor.

Met behulp van een microtoom wordt het hersenweefsel in zeer dunne plakjes gesneden. Deze plakjes worden voor het onderzoek op een objectglaasje gelegd, waarna kleuring met behulp van kleurstoffen volgt om het weefsel goed te kunnen onderzoeken.

Hersendonatie

De hersendonoren maken het werk van de NHB mogelijk door zich bij leven te registreren. Zij kiezen ervoor om hun hersenweefsel te doneren na overlijden. Na een nauwkeurige diagnose te hebben gesteld, wordt het weefsel vervolgens beschikbaar gesteld aan wetenschappers, wereldwijd, zodat zij hier onderzoek mee kunnen doen. Een combinatie van registratie bij het Nationaal Donorregister, de NHB en het lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap is mogelijk. Bij de eerste twee vormen gaat het lichaam terug naar de nabestaanden voor de begrafenis of crematie, bij de derde gebeurt dit niet. Iemand is niet automatisch hersendonor als hij/zij zich heeft geregistreerd als orgaandonor. Jaarlijks vinden er ongeveer 150 hersendonaties plaats.

De NHB en narcolepsie

Narcolepsie is een relatief zeldzame hersenstoornis waarvoor, zoals bij veel neurologische aandoeningen, nog geen genezing mogelijk is. Door hersenweefsel van mensen met narcolepsie beschikbaar te maken voor onderzoek, hoopt de NHB dat hier verandering in kan komen.

Rolf Fronczek is onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en bij Slaap- Waakcentrum SEIN en is één van de wetenschappers die onderzoek doet met behulp van hersenweefsel dat aan de NHB is gedoneerd door mensen met narcolepsie. Rolf Fronczek: “Ik vind het altijd bijzonder dat mensen hun hersenen doneren voor weten-schappelijk onderzoek. Het is uniek dat we in Nederland nu hersenweefsel hebben van vijf mensen met narcolepsie. We hopen binnenkort de eerste resultaten te kunnen publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en ze met patiënten te kunnen delen.”

Kijk op www.hersenbank.nl voor meer informatie en hoe u zich kunt registreren als hersendonor.

Back To Top