Skip to content
Mijn NVNWord lid

Wij krijgen veel vragen van mensen met narcolepsie over de beschikbare vaccins tegen COVID-19 en mogelijke effecten hiervan op hun ziektebeeld. Onze specialisten van het Slaap-Waakcentrum geven graag meer informatie op basis van eerdere onderzoeken naar de effecten van vaccinatie en ervaringen.

Het Pfizer en Moderna vaccin

  • Dit zijn zogenaamde mRNAvaccins zonder toevoeging van afweeractiverende stoffen.

Het AstraZeneca vaccin

  • Dit is een meer traditioneel vaccin. Het maakt gebruik van een verzwakt verkoudheidsvirus dat met behulp van genetische technieken in staat is lichaamscellen aan te zetten tot het produceren van uitsteekseleiwitten van het coronavirus waartegen vervolgens een afweerreactie kan worden opgewekt. Er zijn geen afweeractiverende stoffen toegevoegd.

Voor al de bovenstaande vaccins geldt:

  • Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat dit vaccin tot een verhoogd risico leidt voor het ontwikkelen van narcolepsie bij personen die niet aan narcolepsie lijden. Ook niet dat na vaccinatie bij personen met narcolepsie de narcolepsieklachten kunnen verergeren.
  • Op theoretische gronden is het niet de verwachting dat dit vaccin negatieve effecten op eventuele bestaande narcolepsieklachten zal hebben.
  • Bijwerkingen na vaccinatie zijn mogelijk. In maart 2021 is er bij AstraZeneca de vraag gerezen of het een verhoogde kans op bloedstolsels geeft en tot afname van bloedplaatjes kan leiden. Dit soort vragen duiken altijd op als zeer grote groepen mensen gevaccineerd worden, maar moeten wel goed worden onderzocht, zoals momenteel gebeurt. Deze vraag heeft geen relatie met het wel of niet hebben van narcolepsie.

Overige vaccins
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer er andere vaccins zullen worden gebruikt. Zodra er betrouwbare informatie is, zal informatie over deze vaccins worden toegevoegd. Keuze voor vaccinatie Een eventueel risico van vaccinatie moet altijd afgezet worden tegen de kans op het krijgen van de infectie zonder gevaccineerd te zijn. En de gevolgen die een besmetting met zich meebrengt voor de gezondheid. Bovenstaande geldt voor personen van 16 jaar en ouder, zonder stoornis aan het afweersysteem en die niet zwanger zijn. Als er ontwikkelingen of nieuwe inzichten zijn, zullen wij deze informatie met u delen.

Back To Top